Контакти

За контакти с Дакел Клуб България

Бистра Панова - Председател

Тел:. 0878 / 399 150

E-mail: bistrapannova@dir.bg
          bistra@dackel-bg.com